Powstanie i rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
A także opierając się na konstytucji króla Kazimierz Wielkiego, naszego poprzednika, stanowimy, że tak jak dotąd było stosowane na mocy zwyczaju, tak też na stałe winno być postrzegane, że mianowicie w poszczególnych latach nie więcej jak tylko jeden kmieć będzie mógł prawnie i w sposób dozwolony przenieść się z jednej wsi do drugiej, gdy zaś ktokolwiek wymienionego jednego kmiecia nie będzie chciał wypuścić, popaść ma w zwykłą karę, którą zwykło ustanawiać od dawien dawna w poszczególnych ziemiach w tej mierze przeciwko tym, co inaczej czynią.


Pod względem prawnym stan szlachecki był w Polsce równy. Na zróżnicowanie tej warstwy wpływ miał posiadany majątek. Najbogatsza była magnateria – jej członkowie mieli przynajmniej dziesięć wsi oraz rodową historię. Średnia szlachta miała majątek jednowioskowy. Biedniejsi to szlachta zagrodowa, która majątek miała zbliżony do bogatych gospodarzy, a także szlachta klamkowa (gołota) , która nie posiadała ziemi, ale posiadała herb. Najczęściej spośród nich wywodziła się klientela magnacka. Rodzaje sejmików ziemskich
 • przedsejmowy – wysłuchiwał legata królewskiego, wybierał posłów na sejm i ustalał dla nich instrukcje, czyli sposób głosowania;

 • relacyjny – odbywał się po obradach sejmu walnego, wysłuchiwał relacji posłów obecnych na zjeździe, podejmował uchwały związane z wykonaniem ustaw sejmowych;

 • elekcyjny – wybierał czterech kandydatów, z których król dokonywał nominacji na sędziego ziemskiego;

 • kapturowy – wybierał władze konfederacji i sąd kapturowy dla ziemi na czas bezkrólewia;

 • deputacki – wybierał co roku deputata (obieralny przedstawiciel szlachty i duchowieństwa do władz ustawodawczych i sądowniczych) do Trybunału Koronnego, a następnie Trybunału Skarbowego (1677).


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Pierwszy rozbiór Polski
2  Funkcjonowanie Królestwa Polskiego (1815-1830)
3  Rządy ekipy Edwarda GierkaKomentarze
artykuł / utwór: Powstanie i rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce
  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: